Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde altyapı çalışması yürüten ekipler, tarihi kalıntı buldu.

Kubbe örtüye sahip yapının, su biriktirmek üzere kullanılan bir sarnıç olduğu tespit edildi.

Yapının ortaya çıkmasının ardından Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun talebiyle çalışmalar durduruldu.

İSALE HATTININ GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ

Müze Müdürlüğü uzmanlarının sarnıçta yaptığı incelemede, iç yüzeyinin sıvalı ve taş arasında kullanılan dolgu harcında kireç ve kiremit tozu karışımının kullanıldığı ve kubbesinde dairesel bir açıklık ve sağ tarafında künk bir boru barındırdığı belirlendi.

Yapıya zarar vermemek için isale hattının güzergâhı değiştirildi.

Sarnıcın Osmanlı dönemi mimarisini yansıttığı ve özgün kubbeli yapısıyla kentteki diğer sarnıç örneklerinden farklı olduğu belirlendi.

Uzmanlar, yapının mevcut koşullarda üzerinin kapatılarak korunabileceği yönünde görüş bildirdi.

Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

“GELENEKSEL TRABZON EVLERİNDEKİ SARNIÇLARDAN FARKLI”

Kazıyla keşfedilen sarnıçta ilk incelemeyi yapan Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı ve Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mukaddes Ataman, “Trabzon’u bilen hocalarımızla görüştük. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz Hocamız ilk tespitlerimizin doğru olduğunu söyledi. Burası bahçeli bir eve veya mahalleye ait su sarnıcı gibi diyebiliriz. Üzerindeki yuvarlak bacasında da lokma demirli korkuluk çıkmıştı. Bunun da orayı korumak için kapatıldığını, kenarından gelen künk borunun da su kaynağından gelen suyun sarnıç içine getirildiğini düşünmekteyiz. Bu yapı geleneksel Trabzon evlerindeki sarnıçlardan çok farklı. Kubbeli yapısıyla özgün bir örnek ve 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’nci yüzyılın başları olarak tarihlenebilir.” dedi.

Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

“GEÇ OSMANLI DÖNEMİNE AİT”

Ataman, Trabzon’un 1800’lü yıllarına ait haritalarında bu yolun var olduğunu belirterek, "Yol varken kazılıp bu sarnıcın yapılıp tekrar kapatılmış olmasını öngörmüyorum. Verilerin geç Osmanlı dönemini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Osmanlı, son dönemlerinde Trabzon’da önemli birtakım imar faaliyetlerinde bulunmuş.” diye konuştu.

Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

“GÖRMEDİĞİMİZ BİR ÖRNEK”

Trabzon'da ilk defa böyle bir yapı bulunduğunu ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla tescilleneceğini söyleyen Ataman, "Hem yer altından kaynaktan gelen suyun toplandığı, hem de kubbeli örtüsüyle bence özgün ve çok fazla görmediğimiz bir örnek diyebiliriz. Gerçekten değerli. Geçmişte, bodrum-zeminin taş, üzerinin bağdadi düzende olduğu bu türden tescili pek çok örnek var ve onların hepsinde sarnıç var. Geleneksel Trabzon evlerinde su toplama olayını görüyoruz ama böyle bir örneği bugüne kadar görmedim." dedi.

Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

“SERGİLENMESİ ZOR”

Sarnıcın sergilenmesi için bazı çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Ataman, “Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi yayalaştırıldıktan sonra üstü açılarak, cam döşemeyle yayalara gösterilebilir. Üzerinden araç geçerken alttaki dokunun sağlıklı şekilde sergilenebilmesi zor.” dedi.

Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü

Trabzon’da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü