Petrol
113.96
-0.18%
Euro
17.4455
-0.65%
Dolar
16.2805
-0.42%
Altın
975.63
0.31%
Borsa
2446
0.00%
Bitcoin
479.688
2.41%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

  Ünlülerin ilginç takıntıları

  Nurgül Yeşilçay’ın kimsenin bilmediği küpe takıntısı, Hazar Ergüçlü’nün ise güneş gözlüğüne karşı zaafı ortaya çıktı.
  • 06.08.2014 - 09:52
  Ünlülerin ilginç takıntıları

  Ünlülerin ilginç takıntıları #1

  Bugüne kadar birbirinden ilginç takıntıları ortaya çıkan ünlü isimlere yenileri eklendi.

  Şu sı­ra­lar Er­den Kı­ra­l’­ın Ge­ce fil­mi­nin çe­kim­le­ri için İz­mi­r’­de bu­lu­nan Nur­gül Ye­şil­ça­y’­ın il­ginç bir ta­kın­tı­sı or­ta­ya çık­tı. Ye­şil­çay, en bü­yük ta­kın­tı­sı­nın ‘kü­pe­’ ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Kü­pe tak­ma­dan as­la dı­şa­rı çık­mam. Eğer tak­ma­dı­ğı­mı fark eder­sem, he­men ge­ri dö­ner kü­pe ta­ka­rı­m” de­di.

  KA­ZAN­DI­ĞI­NI GÖZ­LÜ­ĞE YA­TI­RI­YOR

  Son dö­ne­min par­la­yan yıl­dız­la­rın­dan Ha­zar Er­güç­lü de tam bir gü­neş göz­lü­ğü tut­ku­nu. Yaz-kış ya­nın­da gü­neş göz­lü­ğü ol­ma­dan dı­şa­rı çık­ma­yan Er­güç­lü, gü­neş göz­lü­ğü­nün ken­di­sin­de bir ta­kın­tı ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­di. Genç oyun­cu, “Ba­zı ka­dın­la­rın ayak­ka­bı, çan­ta ta­kın­tı­sı olur, be­nim­se ina­nıl­maz bir gü­neş göz­lü­ğü ko­lek­si­yo­num var. Be­ğen­di­ğim bü­tün gü­neş göz­lük­le­ri­ni top­la­rı­m” di­ye ko­nuş­tu.

  İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN İLGİNÇ TAKINTILARI

  GÜLBEN ERGEN

  Er­gen, ça­ma­şır yu­mu­şa­tı­cı­sı­nı il­le de ken­di­si mar­ke­te gi­dip kok­la­ya­rak alı­yor. Kal­dı­ğı otel oda­sı­nı ya da ku­li­si­ni ev­den ge­tir­di­ği; mum, ço­cuk­la­rın fo­toğ­ra­fı, tüt­sü, bit­ki ça­yı ku­pa­sı gi­bi eş­ya­lar­la ev ha­va­sı­na so­ku­yor.

  MURAT BOZ

  Ya­kı­şık­lı şar­kı­cı­nın en bü­yük ta­kın­tı­sı el­ma­… Boz, el­ma gö­rün­ce ye­me­den du­ra­mı­yor. Gör­dü­ğü her el­ma­yı ye­me ih­ti­ya­cı du­yan şar­kı­cı, yi­ye­me­di­ği du­rum­da göz­le­rin­den yaş­lar gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

  BERGÜZAR KOREL

  Güzel oyuncu denize girdiğinde ayağının yosuna değmesinden çok rahatsız oluyor. Oyuncu bunu takıntı haline dönüştürmüş durumda…

  ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

  Öz­ge Öz­pi­rinç­ci de ta­kın­tı­sı yü­zün­den muz­da­rip isim­ler­den. Onun ta­kın­tı­sı do­lap ka­pak­la­rı. “Do­lap­lar açık ol­du­ğun­da uyu­ya­ma­m” di­yen oyun­cu, bu yüz­den ka­pak­la­rı kon­trol et­me­den as­la yat­mı­yor.

  MAHSUN KIRMIZIGÜL

  Sabah odasına giren güneş ışığından nefret eden Kırmızıgül, yatak odasının camlarını siyah perde ile kaplatıyor.

  TÜLİN ŞAHİN

  İnce belli olmayan bardaktan çay içemiyor.

  DENİZ AKKAYA:

  Yakın arkadaşlarının doğum günlerini ve evlilik yıldönümlerini unutmayan Deniz, mutlaka mavi güller gönderiyor.

  DEMET AKALIN:

  Ünlü şarkıcının takıntısı da nazar boncuğu. Sahneye çıkmadan önce mutlaka nazar boncuğunu okşuyor.

  IŞIN KARACA:

  Şarkıcı gazetelerine başkası dokununca okuyamıyor.

  SELİN TOKTAY:

  Eski manken, asansöre binmiyor. Bindiğinde de yanında kimseyi istemiyor.

  Bugün


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir